Fabrika/ Factory

Excellent logistic position / izuzetna logistička pozicija

40 km from Belgrade and the same distance to Novi Sad, and 25 km to Belgrade – Zagreb highway. /
 40 km od Beograda i isto toliko od Novog Sada, i 25 km od autoputa Beograd – Zagreb.

If necessary , the inside of the plant can be changed according to customer needs . Also, if you buy the property , it has a building permit if you require additional construction of new buildings . / Ukoliko je potrebno, unutrašnjost fabrike se može menjati prema potrebama kupca. Takođe , ukoliko se imanje kupuje , ono ima građevinsku dozvolu ukoliko je potrebna dodatna izgradnja novih objekata.

Powered by WebExpress